Klimatnytta

Biogas ger ett avsevärt väsentligt lägre totalt klimatavtryck än motsvarande energimängd fossilt bränsle. Mängden växthusgasutsläpp (CO2-ekv) som sammantaget avges vid utvinning, transport, omvandling och förbränning, bedöms vara fem gånger mindre (Energimyndighetens rapport Drivmedel, 2018) för biogas jämfört med diesel och gasol. Jämfört med bensin är motsvarande mängd utsläpp sex gånger mindre för biogas. Huvudorsaken är att de organiska material som används för produktion av gasen hade avgivit koldioxid om de istället naturligt förmultnat. Genom kontrollerad rötning kan biogas produceras och energin tas till vara. Förbränning av biogas ger därmed en energiproduktion med väsentligt lägre klimatavtryck än vid förbränning av fossila bränslen.

Också om biogasen transporteras med lastbil längre sträckor blir den sammantagna klimatnyttan avsevärd.