Biogas och uppgradering

Biogas produceras genom rötning av olika organiska material, tex olika restflöden i jordbruket som gödsel och rester från växtodlingen samt från industriella avfallsflöden från tex livsmedelsindustrin och från hushåll. När gasen kommer ut ur rötkammaren (rågasen) innehåller den typiskt ca 50-60 % metan. Resten är koldioxid och andra ämnen, som tex svavelväten och fukt. Den producerade rågasen kan användas direkt på plats för uppvärmning eller för elproduktion i en gasmotor.

Men för att ersätta bensin och diesel som fordonsbränsle, eller att ersätta fossila gaser i industrin, behöver gasen uppgraderas och renas. Rent tekniskt krävs att fukten avlägsnas för att gasen ska kunna trycksättas till 200 bar. Dessutom behöver föroreningar avlägsnas, tex koldioxid, svavelväten och lättflyktiga organiska föreningar (VOC).

Genom uppgraderingen ökas energiinnehållet och biogasen kan efter avfuktning trycksättas och transporteras. Biogasen kan därmed ersätta såväl bensin och diesel i fordon som fossila energigaser som gasol. Den sistnämnda användningen förväntas att öka avsevärt i Sverige de närmaste åren i och med att industriföretag önskar ställa om till fossilfri energi. Idag uppgraderas ca 60% av all biogas som produceras i Sverige till fordonsgas men det finns potential för mer uppgraderad biogas.