Om oss


ENSY AB har varit verksamt sedan oktober 2011 med Sollefteå som säte. Vår verksamhet syftar till att utveckla teknik för effektivisering av gödselhantering i jordbruk, speciellt avvattning av ko-, svin- och biogödsel, dvs rötrest från biogasframställning. Vi utvecklar dels avvattningsanläggningar och dels högvärdiga KRAV certifierade gödselmedel, ENSY gödsel.
Vi är idag fem anställda i Falkenberg, Stockholm och Sollefteå. Sollefteåkontoret är bas för teknisk utveckling samt service och övrig eftermarknad. Stockholmskontoret är bas för försäljning och administration.

Kontakta oss för mer information om våra produkter.