Fördelar för dig som lantbrukare


Flytgödsel från stall- och biogödsel består av 92-95% vatten som vi fraktar runt. Det är dyrt att sprida, ännu dyrare med markpackningen den åsamkar och risken att förlora en stor andel av näringen vid lagring och spridning är överhängande.

•    Inga mer tunga gödseltunnor på åkrarna – markpackning kostar ofta mellan 5-40 kr/ton.
•    Inga dyra transporter av gödsel.
•    Radikalt minskade lagringsbehov. Vid nyproduktion slipper du att investera i nya brunnar.
•    Precisionsgödsling möjliggörs. Bättre avkastning på dina jordar.
•    Möjlighet att sälja koncentrerad gödning och fördela fosfor där den bättre behövs.

•    Ökad läglighetseffekt då man kan gödsla snabbt och exakt när grödan behöver det.
•    Luktfritt
•    Eget strömedel
•    Kväveförlusterna minskar drastiskt.
•    Radikalt ökat näringsutnyttjande när det kan myllas i samband med sådd eller radmyllas.
•    Ingen lukt vid spridning eller lagring. Bättre för både gårdsmiljö och grannsämja.
•    Betydligt mindre utsläpp av näring till luft och vatten gynnar miljön.

Besparingen på 30 000 ton flytgödsel kan från praktiska exempel vara 45 kr/ton för transport och spridning och 20 kr/ton för att slippa markpackningen. Sammantaget skulle besparingen vara 65 kr/ton x 30 000 ton=1 950 000 kr.

Så här fungerar det.